MINI ŠPORTNA AKADEMIJA

je namenjena spoznavanju individualnih in skupinskih športnih panog za otroke od 3 do 6 leta starosti. Izvaja se v dveh starostnih skupina: Mini športna akademija I (3-4 let) in Mini športna akademija II (5-6 let):

MINI ŠPORTNA AKADEMIJA I

otroci stari 3 in 4 let

Predšolski otroci bodo deležni vadbe, ki bo skozi igro vključevala spoznavanja različnih športov in športnih orodij. Naši vaditelji bodo otrokom na preprost in enostaven način poskušali razvijati športno - gibalne sposobnosti in jih naučiti osnove gibanja z športnimi orodji in brez njih. V tem obdobju naj bi otrok osvojil športno - gibalne sposobnosti kot so: tek, skok, met, brcanje žoge v cilj, vodenje žoge do cilja, met žoge v cilj, odboj žoge, lovljenje žoge,spretnost med zaprekami, preval, vzdržljivost... Pri opravljanju posameznih vaj bodo vaditelji poskušali zaznati večji interes oz. večjo prizadevnost otroka do posameznega športnega orodja oz. do posamezne športne panoge. Otroci bodo spoznavali posamezne športe tudi preko skupnih obiskov treningov oz. tekem klubov in društev, ki izvajajo posamezne športne dejavnosti! Otroci se bodo udeleževali manjših internih tekmovanj v okviru našega društva in ostalih tekmovanj primernih za njihovo starost!

Vsi športni rekviziti za vadbo so zagotovljeni iz strani Mini športne akademije!

Vadba bo potekala 1x tedensko (60 min) od aprila do oktobra na zunanjih športnih površinah in v zimskem času 1x tedensko v telovadnici.

MINI ŠPORTNA AKADEMIJA II

otroci stari 5 in 6 let

Otroci prvega in drugega razreda OŠ bodo skozi vadbo spoznavali različne skupinske in individualne športe ter uporabo različnih športnih orodij za udejstvovanja v teh športih. Otrok naj bi spoznal najbolj osnova pravila in namen skupinskih in individualnih športov, ter potrebno koordinacijo pri posameznih športih in uporabi športnih rekvizitov. V tem obdobju vaditelji poskušajo še bolj nazorno opazovati otroka in v njem spoznavati motorične sposobnosti in interes za posamezne športe. Znotraj vadbe bodo organizirana tudi interna tekmovanja, ki bodo vaditeljem pokazatelj napredka pri posameznem otroku. Otroci se bodo po želji udeleževali tekmovanj primernih za njihovo starost. Na podlagi otrokovega interesa, rezultatov vadbe in pogovora s starši bodo vaditelji po zaključku obdobja MINI 'AKADEMIJE II' poskušali kar najbolje predlagati otrokov nadaljni športni razvoj.

Vsi športni rekviziti za vadbo so zagotovljeni iz strani Mini športne akademije!

Vadba bo potekala 1x tedensko (60 min) od aprila do oktobra na zunanjih športnih površinah in v zimskem času 1x tedensko v telovadnici.

Trije osnovi cilji MINI ŠPORTNE AKADEMIJE:

1. Spoznavanje športa:

V mini športni akademiji bodo otroci pridobivali širino športnega znanja z različnimi športi kot so:

Mini gimnastika, mini atletika, mini tenis, mini odbojka, mini golf, mini nogomet, mini košarka, mini rokomet, mini hokej, mini baseball, mini bowling, mini pohodništvo, mini poligon....

2. Ogled treningov in tekmovanj športnih klubov in društev:

Do bolj zanimive vadbe ter do lažjega spoznavanja posamezne športne panoge bodo potekali ogledi treningov lokalnih klubov in društev, ki izvajajo športne dejavnosti!

3. Usmeritev o nadaljnjem športnem razvoju:

Po zaključku Mini športne akademije se bodo starši ob pomoči naših strokovnih vaditeljev na podlagi doseženih »rezultatov« (podlaga za odločanje so fizične sposobnosti, motiviranost ter predvsem želja otroka) lažje odločili v katere športne dejavnosti se bo otrok vključil v prihodnosti oz. po sedmem letu starosti. Osnovni cilj obiskovanja Mini športne 'akademije' je, da naj bi otrok v procesu vadbe spoznal šport ki mu najbolje ustreza.

Otroci vadbo lahko obiskujejo do zaključka 2. razreda OŠ. Po uspešnem zaključku Mini športne akademije se otrok vključil v klub ali društvo, ki izvaja športno dejavnost za katero se je vaš otrok navdušil!

ŠPORT za najmlajše – Kdaj je pravi čas?

Gibanje je eden temeljnih elementov otrokovega razvoja, saj vpliva tudi na ostala področja (socialno, psihološko, intelektualno, duševno področje, …). Zelo pomembno je, da navajamo otroka na gibanje oziroma šport v zgodnji mladosti, ko lahko v največji meri vplivamo na razvoj njegovih motoričnih sposobnosti. Zlasti pomembno je obdobje do tretjega leta starosti, velik napredek v razvoju motoričnih sposobnosti pa dosežemo do šestega leta starosti. Z gibanjem ponudimo otroku tudi enega od koristnih načinov preživljanja prostega časa.

Motorika

Poznamo veliko gibalnih igric, ki se jih z otrokom lahko igramo in ki so že začetek gibanja oz. športa: podajanje in kotaljenje žoge, skrivalnice, plazenje in lazenje pod stoli in po blazinah, igranje na plezalih, guganje, ... Vse te na videz »nešportne« igre so že začetki razvijanja koordinacije, gibljivosti, moči, ravnotežja in vzdržljivosti. Te motorične sposobnosti so pomembne za otrokov optimalen gibalni oz. vsestranski razvoj. Torej, ko se otrok začne plaziti, gibati po prostoru in raziskovati, je že nared za prve preproste gibalne naloge (plazenje, lazenje, kotaljenje, vstajanje, padanje, metanje, lovljenje, …). To vse skupaj imenujemo osnovna motorika. Otrok brez nje ne more osvojiti bolj zapletenih oz. težjih gibanj, kar pa se lahko pozna ne samo na gibalnem, temveč tudi na vseh drugih področjih otrokovega razvoja.