CENIK STORITEV

Članarina v Mini športno akademijo se plačuje mesečno ob koncu meseca za tekoči mesec obiskovanja vadbe.

   

STORITEV    CENA 
Mesečna članarina  18 €  
Vpisnina

                        

* Opomba: Vpisnina v društvo se plača samo enkrat in sicer ob vpisu v Športno društvo Devet. Ob plačilu vpisnine vsak otrok dobi  klubsko majico in prejmejo kartico udeležbe Mini športne akademije!
Ċ
Športno društvo Devet,
2. mar. 2010 05:36